Statliga tjänster

 

NYLANDS NÖDCENTRALKRETS 

Ring 112 allmänt nödnummer
Brand- och räddningsenheter

 


 

INTRESSEBEVAKNING

Östra Nylands rättshjäpsbyrå ordnar intressebevakningstjänster för invånare i Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Askola, Mörskom, Pukkila och Vanda kommuner.

Intressebevakaren är anträffbar per telefon under telefontiden.

Telefontiderna är: må, ti, to och fre 9.00-11.00 samt ons 13-15

Intressebevakarna:

Silja Kautonen-Helpiö (Askola, Mörskom, Pukkila)
Porvoon oikeusaputoimiston 6. yleinen edunvalvoja
Tfn. 029 565 2162
e-post: silja.kautonen-helpio@oikeus.fi

Intressebevakningssekreterarna:

Nina Nordström
Puh. 029 565 2164
e-post: nina.nordstrom@oikeus.fi

Ulla Salonen
e-post: ulla.salonen@porvoo.fi

Kundbesöken sker med tidsbeställning. Tiderna bokas hos intressebevakningssekreterare
tfn. 029 565 2167 eller personligen på byrån (Tullportsgatan 1, 4.vån, 06100 Borgå, kl. 08.00-16.15).

 


POSTENS TJÄNSTER

Centrumvägen 14, Kahvila-Ravintola Myrskytähti
Servicenummer 0200 71000


ÖSTRA NYLANDS ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅ

www.mol.fi

Teknikbågen 1
06100 BORGÅ
010 194 124FPA

www.kela.fi
PB 22
00232 Helsingfors

020 692 220 Värnplikt
020 692 221 Bostadsbidrag
020 692 222 Pensionsärenden
020 692 223 FPA-kort och EU-sjukvårdskortet
020 692 224 Korvaukset sairaanhoitokuluista ja päivärahat
020 692 225 Rehabiliteringstjänster och rehabiliteringspenning
020 692 226 Stöd till barnfamiljer
020 692 227 Flytta till/från Finland
020 692 228 Efterlevandes pensioner
020 692 229 Studerande
020 692 230 Arbetslöshetsstöd
020 692 231 Handikappbidrag


fax 020 634 9660

 


 

KONSUMENTRÅDGIVNING

Konsumentrådgivningen har övergått från kommunerna till en nationell service, som sköts centraliserad av www.kuluttajavirasto.fi. Servicen styrs av Konsumentverket och verksamhetsställen för konsumentrådgivningen finns hos magistraterna.

Konsumentrådgivarna nås på telefon 0718 731 902. Information om regler för konsumentköp, råd kring förfaringssätt, klagomålsmallar, aktuella meddelanden och närmare information om rådgivningsservicen finns på webbplatsen på www.kuluttajavirasto.fi.

 LPA

www.mela.fi
Norrskensparken 2
PB 16, 02101 ESBO
tfn. 029 435 11
LPAs ombudsman för Mörskom
Monica Oljemark
Kontakt och tidsbeställningar
tfn. 029 435 2679

 


LANTMÄTERIBYRÅN

www.maanmittauslaitos.fi
(Lagfartsansökningar)
Södra Finlands lantmäteribyrå/Borgå
Linnankoskigatan 28 A, 06100 BORGÅ
tfn. Borgå 029 530 1122
fax Borgå 029 530 1142


POLIS

 

www.poliisi.fi 
Allmänt nödnummer 112

Vanda huvudpolisstation
Polisinrättningen i Östra Nylands härad
Konvaljvägen 21
PB 98
01301 Vanda
mån-fre 08.00-16.15
tfn. 071 873 0291


Borgå polisstation
Tullportsgatan 1

PB 84
06101 Borgå
tfn. 071 8730 291
fax 071 8738 777


 


BORGÅ MAGISTRAT

Besöksaddress: Biskopsgatan 34, 06100 BORGÅ
Postadress: PB 233, 06101 BORGÅ
tfn. 029 553 9311


 


ÖSTRA NYLANDS TINGSRÄTT

Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ
tfn. 029 564 5500


 


SKATTEBYRÅN

www.vero.fi
Borgå
Tullportsgatan 1
06100 Borgå
tfn. 020 612 001
fax 020 612 7720


 


BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN

www.vaestorekisterikeskus.fi
www.vaestorekisterikeskus.fi/osoitepalvelu
www.julha.fi

 


Ajankohtaista

22.09.2017
Määräaikainen lastentarhanopettajan toimi

19.09.2017
Kirjasto on toistaiseksi auki normaalisti

07.09.2017
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hakee tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille

03.08.2017
Wellamo-opiston ilmoittautumiset

03.08.2017
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2017-2018

02.08.2017
Yrityshakemistoa päivitetään

22.06.2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

02.06.2017
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2017-2018

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä